Tražilica

Turniri mladih 2015/16 - Rezultati po turnirima

Kategorija: 2015-2016

1. turnir - Pongračevo - muški 9-11 - žene 9-11 - muški 12-14 - žene 12-14

2. turnir - Velika Gorica - U9-11 muški - U9-11 žene - U12-14 muški - U12-14 žene

3. turnir - Grmoščica - muški 9-11 - žene 9-11 - muški 12-14 - žene 12-14

4. turnir - Pongračevo - muški 9-11 - žene 9-11 - muški 12-14 - žene 12-14

5. turnir - Zagreb - muški 9-11 - žene 9-11 - muški 12-14 - žene 12-14

6. turnir - Grmoščica - U9-11 žene - U9-11 muški - U12-14 žene - U12-14 muški