Tražilica

Turniri mladih

Kategorija: 2011-2012

U9 muški

U10 muški

U11 muški

U12 muški

U14 muški

U09 žene

U10 žene

U11 žene

U12 žene

U14 žene

1. turnir - Zaprešić - muški - U9 i U10 - U11 - U12 i U14 - žene - U9, U10 i U11 - U12 i U14

2. turnir - Pongračevo - muški - U9 i U10 - U11 - U12 i U14 - žene - U9, U10 i U11 - U12 i U14

3. turnir - Velika Gorica - muški U9-10 - U11 - U12-14 - žene - U9-11 - U12-14

4. turnir - Grmoščica - muški 9-10 - muški 11 - žene 9-11 - muški 12-14 - žene 12-14

5. turnir - Pongračevo - muški 9-10 - muški 11 - muški 12-14 - žene 9-11 - žene 12-14

6. turnir - Zagreb - muški 9-10 - muški 11 - muški 12-14 - žene 9-11 - žene 12-14

7. turnir - Zabok - muški U9-10 - muški U11 - muški U12-14 - žene U9-11 - žene U12-14

8. turnir - Grmoščica - muški 9-10 - 11 - 12-14 - žene 9-11 - 12-14